Artikelen door admin

Wet herziening partneralimentatie

Op 21 mei jongstleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. De verwachting is dat deze wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. Wat gaat er veranderen na de inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie?

Verhuizing Nijssen Advocatuur & Mediation

Met ingang van 1 juli 2019 verhuist Nijssen Advocatuur & Mediation naar haar nieuwe kantoor aan het Noordeinde 77 A te Roelofarendsveen.  Strategisch gelegen tussen Leiden en Schiphol kunnen we zo ons werkgebied vergroten en toch dichtbij onze klanten zijn.  Parkeerproblemen zijn hiermee ook opgelost, u kunt parkeren op eigen terrein. U bent vanzelfsprekend van […]

Wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen is op 24 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. De Wet treedt volgens de planning in werking per 1 januari 2015. Doel is de regelingen eenvoudiger te maken. Van de huidige 11 kindregelingen die ouders met minderjarige kinderen ondersteunen blijven er maar 4 over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de […]

Kosten levensonderhoud

Kosten levensonderhoud nieuwe partner heeft voorrang boven kosten kinderen (tenzij-regel) RM en V zijn de ouders van twee minderjarige kinderen. In 2008 heeft de rechtbank de door M te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 100 per kind per maand. M is in 2011 een geregistreerd partnerschap aangegaan met X, die geen ander inkomen heeft dan […]

Per 1 april 2014 is het Centraal Curatele-en Bewindsregister online te raadplegen.

Per 1 januari jl. is de Wet wijziging Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap in werking getreden. Voorheen was het alleen mogelijk om personen die onder curatele staan via het register terug te vinden. Vanaf 1 januari jl. worden personen waarvan het vermogen met de wettelijke grondslag “verkwisting” en/of het hebben van “problematische schulden” onder bewind zijn […]

Aantekening voogdij na overlijden

De wet biedt een ouder de mogelijkheid om in een testament, bij de notaris, of door registratie in het gezagsregister, te bepalen welke persoon, of welke twee personen gezamenlijk, na zijn/haar dood voortaan als voogd het gezag over zijn/haar kind zal/zullen uitoefenen. Door middel van dit formulier kan, zonder tussenkomst van de notaris, in het […]

Wetsvoorstel scheiden zonder rechter

Als mensen hun huwelijk laten ontbinden door een ambtenaar, zullen ze lang niet altijd sneller en goedkoper uit zijn dan bij de rechtbank. De kans bestaat dat achteraf problemen ontstaan over de gemaakte afspraken, zodat alsnog een gang naar de rechter nodig is. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in zijn advies over het […]