Vergoedingsrecht vrouw is verdampt door artikel 1:84 lid 1 BW

M en V zijn in 1994 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. In 2002 ontvangt V onder uitsluitingsclausule uit de nalatenschap van haar vader een bedrag van (afgerond) € 160.000, dat wordt gestort op een bankrekening die op haar naam staat. In 2018 gaan partijen feitelijk uiteen, in 2019 wordt hun huwelijk door echtscheiding ontbonden.

Lees meer

Verkoop en levering van woning onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning wordt niet aangemerkt als gift

Vier maanden voordat de vader van appellanten (persoon A) overleed, heeft hij zijn woning onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning verkocht aan geïntimeerde (een vriend). Bij testament heeft persoon A zijn vier kinderen (waaronder appellanten) tot zijn enige erfgenamen benoemd.

Lees meer

Kinderalimentatie: redelijk dat beide ouders interen op hun vermogen

Uit het huwelijk tussen M en V zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren. De (met hypotheek bezwaarde) echtelijke woning is gemeenschappelijk eigendom. In 2022 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij V. De voormalig echtelijke woning is inmiddels verkocht en in eigendom overgedragen aan een derde. M en V hebben hierbij beiden (afgerond) € 35.000 aan overwaarde ontvangen.

Lees meer

Geestelijke stoornis niet aangetoond: testament blijft in stand

De alleenstaande V heeft drie (inmiddels meerderjarige) zoons, onder wie Z1. In 2016 overlijdt V. In haar laatste, in 2013 opgemaakte testament heeft zij Z1 benoemd tot haar enige erfgenaam. In 2020 wordt Z1 onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en 9 maanden voor moord op V (HR 8 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1938). De twee broers van Z1 (hierna tezamen: de broers) vorderen een verklaring voor recht dat het testament van V nietig is. Volgens hen was V door een geestelijke stoornis wilsonbekwaam toen zij het testament opstelde.

Lees meer

Erfenis onder uitsluitingsclausule mocht verdeeld worden

M en V zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. In 2015 ontvangt V uit de nalatenschap van haar moeder een bedrag van (afgerond) € 10.000. Op grond van het testament van de moeder van V is hierop een uitsluitingsclausule van toepassing. Het bedrag is overgemaakt op de en/of-rekening van partijen. In 2016 wordt het huwelijk van partijen door echtscheiding ontbonden. In hun echtscheidingsconvenant hebben zij hun vermogens bij helfte gedeeld, onder finale kwijting over en weer.

Lees meer

Dat is nu eenmaal het gevolg van gemeenschap van goederen…

M ontvangt sinds september 2001 een WAO-uitkering. Vanaf oktober 2003 ontvangt hij een toeslag daarop. In 2007 trouwt M in gemeenschap van goederen met V. In september 2016 dienen zij een echtscheidingsverzoek in. In 2017 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden, waarna partijen langdurig met elkaar procederen over de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.

Lees meer

Indexering alimentatie 2023

Het indexering percentage alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4 procent. De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. U kunt de indexering als volgt berekenen: neem het alimentatiebedrag van de partner- en/of kinderalimentatie van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage.

Aannemelijk dat erflaatster dementie had, maar niet dat dit haar belette tot het maken van een redelijke afweging van de bij haar testament betrokken belangen

Het hof acht voldoende aannemelijk dat bij erflaatster sprake was van dementie (een geestesstoornis). Of dit haar belette een redelijke waardering van de bij uiterste wilsbeschikking betrokken belangen te maken, hangt af van de aard en zwaarte van de geestesstoornis, de aard en ingrijpendheid van de uiterste wilsbeschikking en de aard en zwaarte van de daarbij betrokken belangen. Hierbij bestaat een wisselwerking tussen de drie elementen, die samen de hoogte van de eisen aan een redelijke waardering bepalen.

Lees meer

Aanstaande echtgenoten kunnen recht op partneralimentatie bij echtscheiding niet voorafgaand aan het huwelijk uitsluiten

M en V zijn in 2008 met elkaar getrouwd. Daaraan voorafgaand hebben zij huwelijkse voorwaarden opgesteld, waarvan artikel 10 lid 3 luidt: ‘De echtgenoten komen overeen dat er geen plicht tot betaling van partneralimentatie kan ontstaan en er eveneens geen recht op partneralimentatie kan ontstaan na het beëindigen van hun huwelijk’. In 2015 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden.

Lees meer

Mag de executeur verdelen en de kosten van de boedelnotaris ten laste van de nalatenschap brengen?

Partijen zijn broers en enig erfgenamen van moeder. Verweerder is daarnaast ook executeur. Het hof oordeelt over twee geschilpunten: heeft verweerder notariële kosten voor rekening van de nalatenschap mogen brengen en mocht hij verdelen.

Lees meer