Wat valt er onder personen- en familierecht?

Het personen- en familierecht is een zeer veelomvattend rechtsgebied, waar u op verschillende manieren mee in aanraking kunt komen.

 • Gezag over en omgang met de kinderen:

  voor uw kinderen is een echtscheiding vaak al moeilijk genoeg. Daarom moet u als ouders afspraken over de kinderen vastleggen in een ouderschapsplan. Indien kinderen niet uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn geboren kunnen omgang en gezag ook aan de orde komen.

 • Beëindiging of wijziging van alimentatie:

  de hoogte van de alimentatie kan worden gewijzigd als de omstandigheden nadien zodanig wijzigen, dat het oorspronkelijk overeengekomen bedrag niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven.

 • Vaststelling of ontkenning vaderschap:

  om juridisch vader te worden moet de vader het kind erkennen. Ook een man die niet de biologische vader is van een kind, kan een kind als het zijne erkennen. Voor erkenning is in alle gevallen toestemming van de moeder vereist.

 • Adoptie

  een verzoek tot adoptie kan zowel op verzoek van twee personen gedaan worden, als ook op verzoek van één persoon. Wie een kind wil adopteren moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Kinderbeschermingsmaatregelen

  kan de kinderrechter opleggen als hij besluit dat een gezin verplicht hulp krijgt bij het opvoeden van een kind. Het gaat hierbij om een ondertoezichtstelling (ots) of uithuisplaatsing (uhp).

 • Curatele, bewind en mentorschap

  zijn maatregelen die dienen ter bescherming van een meerderjarige. Bijvoorbeeld omdat iemand vanwege drankmisbruik of een geestelijke stoornis zijn eigen financiële en/of zijn persoonlijke belangen niet meer kan behartigen.

 • Voornaam- of achternaamwijziging:

  iedereen heeft een naam. Die kiezen we niet zelf, maar wordt ons gegeven bij geboorte. Het kan voorkomen dat u om bepaalde redenen niet verder door het leven kunt of wilt met uw naam.

 • Second opinion

  een teleurstellende beslissing van een rechter, een juridisch advies met vergaande gevolgen, een analyse van een ingewikkeld vermogensrechtelijk probleem: zaken waarover u een second opinion zou kunnen vragen.

Emotie en recht
Krijgt u met deze zaken te maken, dan weet u hoe emotioneel die zijn. Wij kunnen u in zo’n moeilijke tijd helpen om de vertaling te maken van emoties naar juridische mogelijkheden. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op.