Naamswijzigingen

Voornaam- en achternaamwijziging
Iedereen heeft een naam. Die kiezen we niet zelf, maar wordt ons gegeven bij geboorte. Het kan voorkomen dat u om bepaalde redenen niet verder door het leven kunt of wilt met uw naam. In de wet zijn mogelijkheden opgenomen om in bepaalde situaties in de voor- of achternaam wijzigingen aan te brengen.

Tevens kan het voorkomen dat bij de geboorteaangifte een naam verkeerd is opgenomen in de burgerlijke stand. Ook dan is wijziging mogelijk.

Een voornaamwijziging kan alleen bewerkstelligd worden via een procedure bij de rechtbank; daarvoor heeft u een advocaat nodig.

Bij een achternaam is dat anders. Voor wijziging van een achternaam moet een verzoek worden ingediend bij het Ministerie van Justitie of bij de rechtbank ingeval van stiefouderadoptie of wijziging gezamenlijk gezag bij een ouder en niet-ouder.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en onmogelijkheden.