Eenzijdige echtscheidingsprocedure

Als u vragen heeft over uw mediation elders
Ook als uw mediationtraject loopt bij een andere mediatior dan Mariska Nijssen, kunt u bij ons terecht met uw vragen. Heeft u behoefte aan begeleiding naast uw mediation of wilt u een second opinion over een tijdens uw mediation gemaakte berekening of over het concept convenant? Neem dan gerust contact op. Mariska Nijssen staat regelmatig cliënten op deze basis bij, op de achtergrond naast mediation. Omdat zij zelf mediator is, kan zij u van praktische en juridisch relevante informatie voorzien.

Ieder zijn eigen advocaat
Als de emoties bij u en uw partners zo hoog zijn opgelopen dat u het niet meer kunt opbrengen om samen de echtscheiding en de gevolgen daarvan te bespreken, werkt mediation niet. Dan bent u aangewezen op een zogeheten ‘eenzijdige scheiding’: u neemt ieder een eigen advocaat in de arm die vooral uw belangen zal behartigen. Een eenzijdige scheiding wordt ook wel een echtscheiding op tegenspraak genoemd. Uw advocaat behartigt uw belangen tijdens de gehele procedure en verzorgt het contact met de advocaat van uw partner.

Verzoekschriften indienen
Een echtscheidingsprocedure start met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Uw advocaat verzoekt daarin namens u om de echtscheiding, kinderalimentatie, een zorg-/contactregeling (indien het niet is gelukt in onderling overleg een ouderschapsplan op te stellen), partneralimentatie, verdeling van de (beperkte) gemeenschap van goederen/afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden. Indien nodig kan u of uw partner een verzoek tot voorlopige voorzieningen indienen voor de duur van de procedure. Uw partner krijgt de gelegenheid om op dit verzoek te reageren door middel van een zogenaamd verweerschrift. Bovendien kan (de advocaat van) uw partner daarin zelfstandig verzoeken doen. Als dat het geval is, wordt u uiteraard weer in de gelegenheid gesteld om daarop nog schriftelijk te reageren.

In de rechtbank
De rechter zal vervolgens een zitting bepalen om daar van ieder van u te horen hoe u de gevolgen van de echtscheiding wenst te regelen. Uiteindelijk spreekt de rechter in de eindbeschikking de echtscheiding uit en geeft een beslissing op de eventuele gevraagde nevenvoorzieningen (kinderen, partneralimentatie, woning). Zowel u als uw partner kan tegen deze beschikking in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Daar volgt een vergelijkbare procedure, waarin het hele proces in eerste aanleg opnieuw aan het hof wordt voorgelegd. Uiteindelijk wordt de beschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent (als dat in het buitenland is, dan is dat de gemeente Den Haag). Pas op de datum van inschrijving is uw huwelijk ontbonden.

Elke scheiding een eigen aanpak
Per paar verschillen de omstandigheden en dat maakt dat iedere echtscheiding of einde samenleving een eigen aanpak vergt. Soms kunnen we er al pratende uitkomen. Dat is – zeker financieel – voor beide partijen de beste oplossing. Maar als dat niet werkt, zullen we uw belangen tot het uiterste behartigen bij de rechtbank. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

  • Second opinion bij mediation:

    een mogelijkheid als u vragen heeft over tijdens mediation gemaakte berekeningen of over een concept convenant. Of als u advies wilt over bepaalde zaken.

  • Kernbegrippen:

    er komt veel kijken bij een echtscheiding, zaken waar u rekening mee moet houden maar waar u zich waarschijnlijk niet van bewust bent.