Het proces van mediation

Hoe verloopt een mediation bij (echt)scheiding?
Tijdens het mediationproces gaat u samen afspraken maken over de consequenties van uw scheiding. Onze mediator geeft daarbij aan welke zaken geregeld moeten worden, zoals de zorg voor de kinderen en de verdeling van uw vermogen. Bij ieder onderwerp zal de mediator goed in de gaten houden dat u beiden uw verhaal kunt doen en dat de communicatie tussen u en uw partner gelijkwaardig is.

De uitkomst van mediation bij scheiding
Onze mediator streeft ernaar dat u en uw partner zelf tot goede oplossingen komen. Deze goede, voor u beiden acceptabele, oplossingen legt de mediator vast in een overeenkomst. Dit heet een echtscheidingsconvenant. Het hangt van u zelf af hoeveel besprekingen nodig zijn voordat een concept convenant kan worden opgesteld. Na ondertekening van het convenant zal de mediator zorgen voor de verdere afwikkeling.

Juridische afwikkeling van uw scheiding bij een huwelijk
Als u bent getrouwd, voert onze mediator de procedure voor u bij de rechtbank. U hoeft zelf dus niet voor de rechter te verschijnen. De rechtbank zal na ongeveer vier weken een beschikking geven, waarin de echtscheiding wordt uitgesproken en de inhoud van het convenant wordt opgenomen. Formeel heeft u dan drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan tegen die beschikking. U kunt ook door het ondertekenen van een zogenaamde akte van berusting aangeven dat u daarvan afziet. Zodra de beschikking daarmee definitief is geworden, kan hij worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd. Pas op de datum van inschrijving is de echtscheiding definitief en is uw huwelijk ontbonden.

Juridische afwikkeling van uw scheiding bij geregistreerd partnerschap of samenwonen
Als u een geregistreerd partnerschap heeft, zorgt onze mediator voor inschrijving van de beëindigingovereenkomst in de daartoe bestemde registers. Als u samenwoont of samen heeft gewoond, zorgt de mediator er desgewenst voor dat het convenant wordt neergelegd in een notariële akte.

Meer weten over scheiden met behulp van mediation? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • Second opinion bij mediation:

    een mogelijkheid als u vragen heeft over tijdens mediation gemaakte berekeningen of over een concept convenant. Of als u advies wilt over bepaalde zaken.

  • Eenzijdige echtscheidingsprocedure

    is een alternatief voor mediation als u en uw partner niet meer in staat zijn om met elkaar te overleggen. U neemt dan ieder een eigen advocaat in de arm die vooral uw belangen zal behartigen.

  • Kernbegrippen:

    er komt veel kijken bij een echtscheiding, zaken waar u rekening mee moet houden maar waar u zich waarschijnlijk niet van bewust bent.