Vaststelling of ontkenning vaderschap

Wanneer de ouders van een kind gehuwd zijn, heeft het kind juridisch gezien zowel een vader als een moeder. Op het moment dat een kind buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren wordt, heeft het kind juridisch gezien alleen een moeder.

Om juridisch vader te worden moet de vader het kind erkennen. Ook een man die niet de biologische vader is van een kind, kan een kind als het zijne erkennen. Voor erkenning is in alle gevallen toestemming van de moeder vereist. Als de moeder die niet wil geven, kan de vader aan de rechter vragen hem vervangende toestemming te verlenen om tot erkenning over te gaan. Bij betwisting door de moeder van het vaderschap kan de vader ook vragen om vaststelling van zijn vaderschap door middel van een DNA-test.

Andersom is het natuurlijk ook mogelijk dat de moeder de familiebanden graag wil vastleggen en dat vader weigert zijn kind te erkennen. In dit geval kan de moeder de rechter verzoeken om (gerechtelijke) vaststelling van het vaderschap.

Ontkenning van het vaderschap is eveneens mogelijk. Het kan voorkomen dat een man op grond van de wet wordt beschouwd als de juridische vader van een kind, terwijl hij biologisch niet de vader is. Zowel de wettige vader, de moeder, als het minderjarige kind heeft de mogelijkheid om bij de rechter het vaderschap van een man te ontkennen. De enige grond voor ontkenning van het vaderschap is als de man niet de biologische vader van het kind is.

Meer weten over vaststelling of ontkenning vaderschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij overleggen graag met u wat in uw situatie de beste aanpak is.