Hoe gaan wij te werk?
Komt u voor het eerst langs, dan kunt u rustig uw verhaal doen. Zaken rond echtscheiding, omgang met kinderen en afwikkeling van een nalatenschap gaan immers al gauw gepaard met veel emoties. We hebben daarom een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Dit gratis kennismakingsgesprek is niet bedoeld om juridische vragen te beantwoorden, maar om te kijken of er een goede klik is en op welke wijze wij van plan zijn uw zaak aan te pakken, zodat u kunt beoordelen of dit plan van aanpak met uw ideeën overeenstemt. We laten u op een duidelijke manier weten wat u kunt verwachten en hoe groot uw kans op succes is. Wij streven er in eerste instantie naar om een zaak ‘in der minne te schikken’. Met andere woorden: wij streven naar een oplossing die voor alle partijen werkt, zonder tussenkomst van de rechter. Dat is voor u namelijk verreweg de voordeligste optie. Lukt dit niet, dan gaan we voor u procederen bij de rechtbank. En dan kunt u erop rekenen dat wij voor u er uithalen wat erin zit.

Uurtarief
Wij bespreken onze tarieven altijd op voorhand met u. In geval van bijzondere omstandigheden passen we in overleg het tarief aan. Veel advocatenkantoren brengen u naast hun uurtarief nog een percentage kantoorkosten in rekening. Nijssen advocatuur & Mediation rekent géén kantoorkosten. Zo houden we de financiële last voor u beperkt. In het geval van mediation worden de kosten doorgaans door beide partijen gezamenlijk gedragen. Indien bij mediation een van de partijen in aanmerking komt voor een toevoeging, zal voor de andere partij een half uurtarief gerekend worden.

Rechtsbijstandverzekering
Wij kunnen u ook vaak bijstaan op basis van een rechtsbijstandsverzekering. Zie voor de voorwaarden uw polis of informeer bij uw verzekeringstussenpersoon of de kwestie onder de dekking valt. Soms is mediation tot een bepaald bedrag gedekt op uw rechtsbijstandverzekering. De verzekeringsmaatschappij vergoedt vaak een vast bedrag voor mediation dat ook bij mediation in het kader van een echtscheiding of beëindiging samenleving kan worden ingezet.

Ook verzoeken om een second opinion over de kwaliteit van belangenbehartiging zijn mogelijk. Voor cliënten van rechtsbijstandsverzekeraars geldt dat de meeste polisvoorwaarden voorzien in een geschillenregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om op kosten van de verzekeringsmaatschappij een second opinion in te winnen als er verschil van mening bestaat over de wijze waarop een zaak is of dient te worden behandeld. Rechtsbijstandsverzekeraars zijn wettelijk verplicht om bij inschakeling van een advocaat de keuze aan hun verzekerden te laten. Op het moment dat een procedure moet worden gevoerd heeft de verzekerde dus het recht om op kosten van de verzekeringsmaatschappij zelf een advocaat te kiezen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, een zogenaamde toevoeging. Ons kantoor neemt slechts bij hoge uitzondering zaken op basis van een toevoeging aan. Voor mediation zal – indien u in aanmerking komt – wel een toevoeging worden aangevraagd. Wilt u weten of u bij mediation in aanmerking komt voor een toevoeging? Kijk voor de actuele tabel met inkomens- en vermogensgrenzen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand klik hier Met uw DigiD kunt u een inkomensverklaring aanvragen.

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan vrijblijvend contact op.

Nijssen Advocatuur & Mediation maakt geen gebruik van stichting derdengelden.

  • Maak kennis met Mariska Nijssen

    Mariska heeft zowel Notarieel Recht als Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en beschikt over een bijzonder veelzijdige juridische achtergrond.