Alimentatie wijzigen

Nadat kinder- en/of partneralimentatie zijn vastgesteld, is het mogelijk dat er sprake is van wijzigingen in de situatie van degene die alimentatie betaalt of ontvangt. Uw inkomen kan stijgen of dalen, u kunt werkloos raken of juist een baan vinden. Er zijn allerlei situaties denkbaar die van invloed kunnen zijn op beantwoording van de vragen die bij vaststelling van kinder- en/of partneralimentatie aan de orde zijn.

De hoogte van de alimentatie kan in beginsel worden gewijzigd indien de omstandigheden nadien zodanig wijzigen, dat het oorspronkelijk overeengekomen bedrag niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven.

Een wijziging van de omstandigheden kan aanleiding zijn een verhoging of een verlaging van alimentatie aan de orde te stellen. Dit kan in onderling overleg of in de vorm van een procedure bij de rechtbank.

Wilt u meer weten dan kunnen wij voor u een quick scan uitvoeren. Daarbij wordt een snelle en deskundige analyse gemaakt van uw financiële situatie en de gevolgen daarvan voor het betalen danwel ontvangen van kinder- en/of partneralimentatie. In zo’n situatie kunt u contact met ons opnemen voor advies.