Second opinion

Een teleurstellende beslissing van een rechter, de vraag of het zinvol is om hoger beroep in te stellen, een juridisch advies met vergaande gevolgen, een analyse van een ingewikkeld vermogensrechtelijk probleem, nieuwe huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst: zaken waarover u een second opinion zou kunnen vragen.

Op basis van een dossier kunnen wij u advies geven over allerlei familierechtelijke aangelegenheden, tegen een vooraf te bespreken tarief. U blijft bij uw eigen advocaat, maar onze blik kan verfrissend zijn en nieuwe mogelijkheden bieden. Door onze ervaring en expertise kunnen wij u in het algemeen een gericht en duidelijk advies geven over alle aspecten van het familierecht.

Het kan ook nuttig zijn om u te laten adviseren indien u samen met uw echtgenoot de zaak tracht te regelen bij een externe mediator. Wij kunnen u als achterwacht terzijde staan en met u bekijken of de afspraken die u gaat maken, redelijk zijn. Ook kunnen wij u zonodig begeleiden bij één of meer gesprekken met de mediator. Wij kennen als mediator ook de spelregels en kunnen u helpen om het mediationproces op een goede wijze te doorlopen.

Er zijn veel vragen denkbaar die aanleiding kunnen zijn om een second opnion in te winnen. Nijssen Advocatuur beantwoordt deze vragen graag voor u.