Vastgoed

Weet wat uw rechten zijn
Bij vastgoedzaken zijn de belangen vaak groot. De complexiteit van vastgoedtransacties en de door partijen gestelde eisen zijn behoorlijk toegenomen. Ons kantoor richt zich zowel op de particuliere als op de zakelijke markt.Vanwege onze kennis van zowel het notariaat als van het Nederlands Recht, kunnen wij u sterk adviseren over allerhande zaken die van doen hebben met vastgoed. En waar nodig, behartigen we uw belangen in een procedure bij de rechtbank.

Zit u in een lastige situatie rond:

  • Koop of verkoop van uw woning of bedrijfspand, zoals geschillen over verborgen gebreken, gevolgen van afbreken van onderhandelingen of beroepsfouten van bijvoorbeeld uw makelaar?
  • Huur van uw woning of bedrijfsruimte? Denk aan opzegging van de huur of gebreken aan het door u gehuurde pand.
  • Bouw en verbouw van uw woning of bedrijfspand, zoals onduidelijkheid over koop- en aannemingsovereenkomsten?
  • De Vereniging van Eigenaren; is er een besluit genomen waar u het niet mee eens bent?
  • De relatie met uw buren? Zorgen uw buren voor overlast of kunt u het maar niet eens worden over het wel of niet kappen van die boom?
  • Problemen met erfpacht/opstalrechten of recht van vruchtgebruik?
  • Onduidelijkheden over fiscaliteiten onroerend goed: overdrachts- en omzetbelasting?
  • Vragen over exploitatie en beheer van vastgoed?
  • Veiling onroerend goed? Denk aan executie in geval de hypotheekgever (eigenaar) in gebreke blijft met aflossing van de lening; bodembeslag door de fiscus; rangregeling van crediteuren.

Neem dan contact met ons op. Dan weet u snel waar u aan toe bent.