Verzoek tot omzetting van zuivere aanvaarding in beneficiaire aanvaarding was te laat

Een erfgename heeft de nalatenschap van de erflaatster (langstlevende echtgenote) zuiver aanvaard. Omdat tot de nalatenschap erfrechtelijke schulden aan stiefkinderen behoren, wordt de kantonrechter verzocht om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden volgens artikel 4:194a BW. De kantonrechter wijst het verzoek echter af omdat de erfgename het verzoek niet binnen 3 maanden na het bekend worden met de schulden heeft ingediend.

Rechtbank Noord-Holland 7 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:2348