Aantekening voogdij na overlijden

De wet biedt een ouder de mogelijkheid om in een testament, bij de notaris, of door registratie in het gezagsregister, te bepalen welke persoon, of welke twee personen gezamenlijk, na zijn/haar dood voortaan als voogd het gezag over zijn/haar kind zal/zullen uitoefenen. Door middel van dit formulier kan, zonder tussenkomst van de notaris, in het gezagsregister als bedoeld in art. 1:244 van het Burgerlijk Wetboek, worden geregistreerd welke persoon of welke twee personen na het overlijden van de ouder(s) het gezag over zijn/haar/hun kind kan/kunnen verkrijgen.