Per 1 april 2014 is het Centraal Curatele-en Bewindsregister online te raadplegen.

Per 1 januari jl. is de Wet wijziging Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap in werking getreden. Voorheen was het alleen mogelijk om personen die onder curatele staan via het register terug te vinden. Vanaf 1 januari jl. worden personen waarvan het vermogen met de wettelijke grondslag “verkwisting” en/of het hebben van “problematische schulden” onder bewind zijn gesteld ook gepubliceerd in het Centraal Curatele- en Bewindsregister. Vanaf 1 april jl. is het mogelijk om via een nieuwe webservice op de hoogte te worden gesteld van personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld. Het register is hier te raadplegen.