Wetsvoorstel verkorting Partneralimentatie 2014 verworpen!

Het wetsvoorstel verkorting partneralimentatieduur is op 22 april jl. door de Tweede Kamer verworpen. Het wetsvoorstel is te raadplegen op www.overheid.nl onder kamernummer 33311.