Finaal verrekenbeding bij overlijden werkt alleen als affectieve relatie nog bestaat

In de huwelijkse voorwaarden is een finaal verrekenbeding opgenomen indien “ het huwelijk wordt ontbonden door het overlijden van één van de echtgenoten”.

Op het moment dat de vrouw overlijdt, is de echtscheiding met haar man al uitgesproken maar omdat de echtscheidingsbeschikking nog niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand maakt de man aanspraak op nakoming van het finaal verrekenbeding. Het Hof oordeelt echter aan de hand van het Haviltex-criterium dat het finaal verrekenbeding alleen geldt als op het moment van overlijden de affectieve relatie nog bestaat. Nu dat niet het geval is, is het finaal verrekenbeding niet van toepassing.

Hof Den Bosch 25 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4755