Mag de executeur verdelen en de kosten van de boedelnotaris ten laste van de nalatenschap brengen?

Partijen zijn broers en enig erfgenamen van moeder. Verweerder is daarnaast ook executeur. Het hof oordeelt over twee geschilpunten: heeft verweerder notariële kosten voor rekening van de nalatenschap mogen brengen en mocht hij verdelen.

Conform het testament van moeder mocht verweerder een boedelnotaris inschakelen. Verweerder was ook niet verplicht de bezwaren van zijn broer tegen de nota’s van de notaris met de notaris te delen. De notariële kosten komen voor rekening van de nalatenschap. De stelling dat verweerder geen afwikkelingsbewindvoerder was, verwerpt het hof eveneens. Het testament bepaalt duidelijk dat verweer mag verdelen. Niet vereist is dat het testament expliciet de term afwikkelingsbewindvoerder bevat. De wens van moeder is doorslaggevend. Het hof stelt vast dat de executele is geëindigd. Verzoeker kan verweerder niet meer aanspreken op grond van de inlichtingenplicht. Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2022, 200.306.814/01