Wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen is op 24 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. De Wet treedt volgens de planning in werking per 1 januari 2015. Doel is de regelingen eenvoudiger te maken. Van de huidige 11 kindregelingen die ouders met minderjarige kinderen ondersteunen blijven er maar 4 over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen. De regelingen voor kinderbijslag en het kindgebonden budget veranderen bovendien. Wat blijft?

 

 

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar. De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting gaan vanaf 1 januari 2015 hierin op en het kindgebonden budget wordt voor deze ouders verhoogd. De fiscale aftrek voor ouders die alimentatie betalen voor hun kinderen wordt afgeschaft per 1 januari 2015.
De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. De groep mensen die kindgebonden budget krijgt wordt hiermee kleiner.

Kinderbijslag
Belangrijk om te weten is dat de hoogte van de kinderbijslag in 2014 en 2015 niet wordt aangepast aan de prijsindex. Daarnaast gaat de tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag. Deze ouders krijgen dubbele kinderbijslag.

Kinderopvangtoeslag
Deze regeling blijft bestaan. Vanaf 2014 kan de toeslag met maximaal drie maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd. Gescheiden ouders met een co-ouderschapsregeling waarin de kinderen (minimaal) drie dagen bij elk van hen verblijven kunnen beiden de toeslag aanvragen. Voorwaarde is wel dat (beide) ouder(s) werkt/werken en dat het kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.

Combinatiekorting
Deze fiscale tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg voor kinderen blijft gehandhaafd. Met deze nieuwe kindregelingen wordt niet alleen een vereenvoudiging beoogd, maar ook zijn de regelingen gunstiger voor werkende ouders.

Zie ook het artikel op de website van de Rechtspraak.