Wettelijke indexering alimentatie 2016 bedraagt 1,3%

Wettelijke indexering alimentatie 2016 bedraagt 1,3%

Ingevolge artikel 1:402a BW worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde partneralimentatie en kinderalimentatie jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met de wettelijke indexering verhoogd, tenzij deze uitdrukkelijk is uitgesloten.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de alimentatie ingevolge de wettelijke indexering verhoogd met 1,3%.