Bij verdeling dienen alle deelgenoten in de procedure te worden betrokken!

Vordering tot verdeling. Indien, zoals in dit geval, tussen vier personen sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding (een rechtsverhouding ten aanzien waarvan het rechtens noodzakelijk is dat de beslissing ten aanzien van alle betrokkenen in dezelfde zin luidt) en daarover door een van de personen als eiser tegen de andere drie betrokkenen als gedaagden wordt geprocedeerd, brengt de omstandigheid dat het hoger beroep door de eiser/appellant ten aanzien van één van die gedaagden/geïntimeerden niet of te laat is ingesteld, mee dat ook het hoger beroep tegen de andere gedaagden/geïntimeerden niet-ontvankelijk moet worden geacht. Aangezien de appeltermijn inmiddels is verstreken is het niet meer mogelijk de niet-gedaagde partij alsnog in de procedure te betrekken.

Gerechtshof Den Bosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:40