Toewijzing verzoek op voorschot erfdeel

Toewijzing verzoek erfgenaam uitkering voorschot erfdeel. Volgens de rechtbank is er belang bij het uitkeren van het voorschot indien voldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van gewichtige redenen alsmede dat het definitieve erfdeel het voorschot zeer ruim overstijgt. Voorschot is geen partiele verdeling.

Toewijzing voorschot betekent niet dat aan iedere erfgenaam een voorschot behoeft te worden uitgekeerd. Relevant is dat er (na twee jaar en acht maanden) nog geen definitieve boedelbeschrijving is. Het staat de executeur niet vrij om naar het gebruik van collectieve middelen te verwijzen nu het de primaire verantwoordelijkheid van de executeur is tot een voortvarende afwikkeling te komen. Proceskostenveroordeling executeur.

Rechtbank Midden-Nederland 16 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7332