Geen huurvoortzetting kind na overlijden ouder

Eiser is sinds 2010 ingeschreven op het adres van zijn ouders. Zijn ouders huren de woning. Na overlijden van zijn ouders wenst eiser de huurovereenkomst voort te zetten op grond van artikel 7:268 lid 2 BW. De kantonrechter wijst de vordering af en overweegt hiertoe dat eiser onvoldoende heeft onderbouwd dat hij een duurzaam gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd met zijn ouders. Voorts beschikte eiser niet over de vereiste huisvestingsvergunning. Tot slot komt eiser niet in aanmerking voor de Ontwerpregeling van de Minister van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming die meerderjarige inwonende kinderen na het overlijden van hun ouder(s) de mogelijkheid biedt om langer in de ouderlijke huurwoning te blijven wonen, omdat eiser de leeftijd van 27 jaar is gepasseerd.

Rechtbank Noord-Nederland 13 april 2022, nr. 9421554 \ CV EXPL 21-5910