Hypotheekrecht niet correct gevestigd doordat erfgenaam niet beschikkingsbevoegd was tijdens executele; notaris moet schadevergoeding betalen

Eiseres verstrekte erfgenaam een lening met hypothecaire zekerheidstelling. Notaris heeft in de hypotheekakte niet de executeur, maar de erfgenaam laten tekenen. Gezien artikel 4:145 lid 1 BW was executeur (in plaats van erfgenaam) beschikkingsbevoegd.

De taak van de executeur was niet geëindigd, er waren immers nog legaten en schuldeisers onbetaald. Tijdsverloop is daarvoor niet voldoende. Notaris moest verifiëren dat de (beheers)taak van de executeur geëindigd was, zeker nu hij bekend was met de moeilijkheden bij de afwikkeling van de nalatenschap. Zonder verklaring van de executeur (omtrent het einde van diens taak of het afronden van de afwikkeling) mag (ondanks aanwezigheid van een boedelbeschrijving en slechts een erfgenaam) niet geconcludeerd worden dat executeur klaar is en de boedel ter beschikking heeft gesteld aan erfgenaam. De notaris kan zich evenmin op derdenbescherming van artikel 3:24 BW beroepen, nu dit artikel niet ziet op het boedelregister.
Schadevergoeding beloopt de gelden die anders niet waren uitgeleend.

Rechtbank Noord-Holland 8 maart 2023, C/15/327227 / HA ZA 22-252