Medewerking verkoop nalatenschapswoning

Broer en zus zijn erfgenamen in de nalatenschap van moeder. Na overlijden van moeder blijft broer in de woning van moeder wonen.

Drie jaar na het overlijden van moeder woont broer nog altijd in de woning. In onderhavig geschil vordert zus ontruiming van de woning en medewerking van broer om de woning te verkopen teneinde de nalatenschap te verdelen. De voorzieningenrechter overweegt dat van eiseres niet kan worden gevergd dat zij nog langer in onverdeeldheid blijft zonder dat er concreet uitzicht bestaat op beëindiging van de huidige situatie. De gevorderde ontruiming wordt daarop toegewezen. De broer wordt tevens veroordeeld tot het verlenen van zijn medewerking aan herstelwerkzaamheden van de woning en het verlenen van zijn medewerking aan de verkoop van de woning.

Rechtbank Rotterdam 27 januari 2022, nr. C/10/629515 / KG ZA 21-1040