Mocht notaris onterfde kinderen informeren?

Erflater heeft zijn kinderen onterfd en zijn kleindochter als enig erfgenaam benoemd met daarbij de uitdrukkelijke wens opgenomen dat de erfgenamen de onterfde kinderen niet informeren over hun onterving.


Het eerste klachtonderdeel ziet erop dat de notaris de kinderen hier wel over heeft geïnformeerd. Dit klachtonderdeel is ongegrond, omdat de wens slechts op de erfgenamen betrekking had, erflater zich ervan bewust was dat de notaris deze informatie moest verstrekken en bovendien de wens van erflater niet boven de wettelijke verplichting van art. 49 Wna gaat.
Het tweede klachtonderdeel ziet erop dat notaris de erfgename niet heeft geïnformeerd over haar positie. Dit klachtonderdeel is ongegrond, omdat de wettelijke vertegenwoordiger (namelijk de meerderjarigenbewindvoerder) van kleindochter bij de bespreking was waarin haar positie bleek.
Het laatste klachtonderdeel bevat meerdere ongegronde verwijten, de notaris had deels geen opdracht voor de werkzaamheden waarop het verwijt ziet, en voor het overige heeft zij correct gehandeld.

Gerechtshof Amsterdam 21 juni 2022, 200.298.372/01 NOT