Kinderalimentatie en Big Mac Index

Uit het huwelijk tussen M en V zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2019 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij V. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 480 per kind per maand. M woont inmiddels in Zwitserland, in het grensgebied met Frankrijk. Hij woont daar samen met zijn nieuwe partner.

Lees meer

Deelname aan Kinderen uit de Knel is niet vrijblijvend

Uit de – inmiddels beëindigde – affectieve relatie tussen M en V zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij V. De communicatie tussen partijen is ernstig verstoord. De rechtbank heeft in 2020 een voorlopige omgangsregeling tussen M en de kinderen vastgesteld.

Lees meer

Niet-tijdige betekening echtscheidingsverzoek

M en V zijn in 2006 met elkaar gehuwd. Op 2 december 2019 dient M een echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank, met daarbij tevens het verzoek te bepalen dat V aan hem partneralimentatie dient te betalen. Een afschrift van het verzoekschrift wordt op 8 januari 2020 aan V betekend. M dient het betekeningsexploot op 22 januari 2020 bij de rechtbank in.

Lees meer

Recht op informatie over de eigen afstamming als onderdeel van recht op bescherming privéleven

M en V hebben in 1967 kortstondig een relatie met elkaar. Na het verbreken hiervan bevalt V in 1968 van zoon Z. Het jaar daarop trouwt zij met X, waardoor Z door X is gewettigd als zijn kind. Vast staat dat X niet de verwekker van Z is. Sinds 2014 probeert Z (tevergeefs) M te bewegen een DNA-onderzoek te ondergaan, teneinde te kunnen vaststellen of M zijn biologische vader is.

Lees meer

Kinder- en partneralimentatie: onbegrijpelijke oordelen over draagkracht man

M en V zijn met elkaar gehuwd. Uit het huwelijk wordt in 2011 zoon Z geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. M is zelfstandig ondernemer en is enig aandeelhouder van [Holding BV]. De echtelijke woning is gemeenschappelijk eigendom en is deels gefinancierd met een bankhypotheek en deels met lening bij [Holding BV]. In 2015 gaan partijen feitelijk uiteen, in 2016 wordt hun huwelijk door echtscheiding ontbonden. Z heeft zijn hoofdverblijfplaats bij V.

Lees meer

Medewerking verkoop nalatenschapswoning

Broer en zus zijn erfgenamen in de nalatenschap van moeder. Na overlijden van moeder blijft broer in de woning van moeder wonen.

Lees meer

Microsoft moet erfgenamen toegang verlenen tot account overledene

De erfgenamen van X zijn een kort geding gestart tegen Microsoft om toegang te krijgen tot zijn account. Zij hopen hiermee de nalatenschap te kunnen afwikkelen en meer te weten te komen over de omstandigheden van het overlijden van X. Verder willen zij via de e-mails van X zijn kennissen achterhalen, zodat deze kunnen worden geïnformeerd over zijn overlijden.

Lees meer

Verdeling ontvangen Toeslagenaffaire-vergoeding

Uit de affectieve relatie tussen M en V zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2015 trouwen zij in gemeenschap van goederen. In 2019 dient V een echtscheidingsverzoek in. De echtscheidingsprocedure loopt nog. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij V.

Lees meer

Twaalfjarige kan zich laten vaccineren

M en V zijn de ouders van hun in 2009 geboren zoon Z, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2018 wordt M belast met het eenhoofdig gezag over Z. In 2019 wordt Z onder toezicht van de GI gesteld en uit huis (in het huidige gezinshuis) geplaatst. Z wil zich laten vaccineren tegen corona, maar M weigert hiervoor zijn toestemming te geven.

Lees meer

Gezinsvoogd mag vastgestelde zorgregeling wijzigen

Uit het huwelijk tussen M en V zijn twee kinderen geboren (in 2007 zoon Z en in 2011 dochter D), over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2019 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Z heeft zijn hoofdverblijfplaats bij M, D bij V. Beide kinderen staan onder toezicht van de GI.

Lees meer